سلام ، به 2050 خوش آمدید.

درباره ما

 

با ما بهترین در زمینه کسبو کار خودتون باشید

ما عاشق وردپرسیم از ساعت ها کلنجار رفتن با اون هیچ هراسی نداریم بر همین اساس شده که در این مسیر تجربه های را به دست اوردیم که حالا فکر میکنیم گرانقدرند ارزشمندند که برای شما بیان کنیم.بر این اساس خوشحال میشیم که بتونیم ان چه شما مدنظر دارید برایتان پیاده سازی کنیم.

تیم ما 

کلمه تیم؛ یک کلمه که از سه حرف تشکیل شده و حروفی که سه کار انجام می‌دهند را بیشتر توصیف می‌کنیم؛ حرف اول (ت) از تلاش دسته جمعیِ یک گروه با هدف مشترک می‌آید، حرف دوم (ی) از یکدستی و انسجام در انجام هر پروژه آمده و حرف آخر (م) به موفقیت می‌رسد؛ سرانجام هر کار که شروع می‌کنیم با این روحیه‌ی قوی از ابتدا مشخص است.

مهم ترین مزیت ما نسبت به بقیه تیم ماست چون ما عاشق کارمونیم

تفکر استراتژیک

 یکی از مفاهیمی است که در دنیای پررقابت فعلی نقش پررنگی در موفقیت شما ایفا می‌کند. «ماهاتما گاندی» (Mahatma Gandhi) و «مارتین لوترکنیگ» (Martin Luther King) میلیون‌ها نفر را برای مبارزه در راه آزادی‌های مدنی از طریق «مقاومت بدون خشونت» (nonviolent resistance) بسیج کردند. اصول کیفیت «دبلیو. ادوارد دمینگ» (W. Edward Deming) و «ژوف ام. جوران» (Joseph M. Juran) روش‌های نوینی در شرکت‌های سراسر جهان ایجاد کرد.

ارسال این به یک دوست